Drie kernpunten die centraal staan in de gastouderopvang

Naast Rust, Regelmaat en Reinheid  staan ook Persoonlijke aandacht, Kwaliteit en Flexibiliteit centraal.

Persoonlijke aandacht

 • Elke dag is er een vast en vertrouwd gezicht voor het kind, goed voor de hechting;
 • Er is veel persoonlijke aandacht voor ieder kind;
 • De lijnen zijn kort, je hebt snel contact met de juiste persoon;
 • Huiselijke opvang: kleinschalig, rustig en overzichtelijk;
 • Flexibele opvangtijden die aansluiten op de wensen van de ouder(s);
 • Elke dag vindt er een overdracht plaats tussen de gastouder en de ouder(s);
 • Voor baby’s kan in overleg een overdracht schriftje worden bijgehouden;
 • Tijdens evaluatiegesprekken met de ouder(s), gastouder en het gastouderbureau wordt het verloop van de opvang en de ontwikkeling van het kind besproken.

Kwaliteit

 • Alle gastouders werken volgens het pedagogisch beleidsplan van het Gastouderbureau en volgens hun eigen pedagogische werkplan;
 • Kinderen worden begeleid en gestimuleerd in hun ontwikkeling.
 • Alle gastouders werken volgens de vier basisdoelen van Riksen-Walraven, conform de Wet Kinderopvang. Deze basissdoelen bestaan uit: Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid, het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van zowel persoonlijke als sociale competenties. Het vierde basisdoel is het bieden van gelegenheid om kinderen normen en waarden en de cultuur van een samenleving eigen te maken.
 • Gastouderbureau ZEBRA heeft een interne klachtenregeling en is aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang;
 • De belangen van de ouders worden vertegenwoordigd door een oudercommissie.

Flexibiliteit

 • Opvang kan op vaste dagen afgenomen worden en op flexibele dagen, in overleg met de gastouder.
 • Opvangmogelijkheden buiten kantooruren, opvang in het weekend, mee eten of overnachten, zijn bespreekbaar;
 • Je betaalt per afgenomen uur. Geen afgenomen uren betekent ook geen kosten.
Lekker drinken en daarna...lekker slapen.

Lekker drinken en daarna...lekker slapen.

Vraag stellen of kennis maken?

Uw Naam
Uw E-mail adres
Uw Telefoonnummer
Uw vraag of bericht
Ons laatste nieuws
Gezocht, gastouder aan huis voor gezin met 3 schoolgaande kinderen in de Rietlanden

Gezocht, een gastouder aan huis voor een gezin in de Rietlanden. Het gezin bestaat uit 3 schoolgaande meiden. De jongste is 6 jaar en de oudste is 9 jaar. Het gezin is opzoek naar een gastouder die 2 dagen opvang bij hun thuis kunnen verzorgen, met voorkeur....

> Lees verder
Gastouderbureau ZEBRA ook in 2019 Klachtenvrij!

 Goed nieuws! Ook voor 2019 hebben wij als Gastouderbureau het Klachtenvrij certificaat van de Geschillencommissie Kinderopvang mogen ontvangen. Dit betekent dat wij in 2019 geen klachten hebben ontvangen. De Geschillencommissie Kinderopvang....

> Lees verder
naar boven