Drie kernpunten die centraal staan in de gastouderopvang

Naast Rust, Regelmaat en Reinheid  staan ook Persoonlijke aandacht, Kwaliteit en Flexibiliteit centraal.

Persoonlijke aandacht

 • Elke dag is er een vast en vertrouwd gezicht voor het kind, goed voor de hechting;
 • Er is veel persoonlijke aandacht voor ieder kind;
 • De lijnen zijn kort, je hebt snel contact met de juiste persoon;
 • Huiselijke opvang: kleinschalig, rustig en overzichtelijk;
 • Flexibele opvangtijden die aansluiten op de wensen van de ouder(s);
 • Elke dag vindt er een overdracht plaats tussen de gastouder en de ouder(s);
 • Voor baby’s kan in overleg een overdracht schriftje worden bijgehouden;
 • Tijdens evaluatiegesprekken met de ouder(s), gastouder en het gastouderbureau wordt het verloop van de opvang en de ontwikkeling van het kind besproken.

Kwaliteit

 • Alle gastouders werken volgens het pedagogisch beleidsplan van het Gastouderbureau en volgens hun eigen pedagogische werkplan;
 • Kinderen worden begeleid en gestimuleerd in hun ontwikkeling.
 • Alle gastouders werken volgens de vier basisdoelen van Riksen-Walraven, conform de Wet Kinderopvang. Deze basissdoelen bestaan uit: Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid, het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van zowel persoonlijke als sociale competenties. Het vierde basisdoel is het bieden van gelegenheid om kinderen normen en waarden en de cultuur van een samenleving eigen te maken.
 • Gastouderbureau ZEBRA heeft een interne klachtenregeling en is aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang;
 • De belangen van de ouders worden vertegenwoordigd door een oudercommissie.

Flexibiliteit

 • Opvang kan op vaste dagen afgenomen worden en op flexibele dagen, in overleg met de gastouder.
 • Opvangmogelijkheden buiten kantooruren, opvang in het weekend, mee eten of overnachten, zijn bespreekbaar;
 • Je betaalt per afgenomen uur. Geen afgenomen uren betekent ook geen kosten.
Lekker drinken en daarna...lekker slapen.

Lekker drinken en daarna...lekker slapen.

Vraag stellen of kennis maken?

Uw Naam
Uw E-mail adres
Uw Telefoonnummer
Uw vraag of bericht
Ons laatste nieuws
ZEBRA november 2019-actie 25 euro

ZEBRA november2019-actie! Weet jij nieuwe gastouder(s) of een nieuwe ouder(s) aan te dragen bij Gastouderbureau ZEBRA? Dan ontvang je een cadeaubon van € 25,-   Wat moet je hier voor doen? Zorg dat hij/zij zich inschrijft bij Gastouderbureau....

> Lees verder
Eerste Hulp aan Kinderen

De EHAK lessen worden in groepsverband jaarlijks herhaalt. Veiligheid voor de opvangkinderen daar hechten wij allen veel waarde aan. Iedereen is weer geslaagd.  

> Lees verder
naar boven