Missie & visie

Algemene missie (doelstelling) van Gastouderbureau ZEBRA       

Het Gastouderbureau biedt een vorm van kinderopvang door middel van het inschakelen van gastouders. De opvang is enerzijds gericht om ouders de mogelijkheid te geven om te werken of te studeren en anderzijds dat kinderen op verantwoorde wijze worden opgevangen. Een plek waar veiligheid, zich plezierig voelen, lekker spelen en ontwikkelingsmogelijkheden voorop staan.

De opvang is voor baby’s, dreumesen, peuters, kleuters en schoolgaande kinderen tot 13 jaar.

Wij als Gastouderbureau hebben een adviserende, bemiddelende en ondersteunende rol bij het tot stand brengen en onderhouden van een goede samenwerking tussen ouder(s) en gastouder(s). De dienstverlening aan ouders en gastouders staat centraal. De gastouder staat centraal voor een kwalitatief goede opvang. Ze heeft maximaal 6 kinderen, waardoor er voldoende ruimte en aandacht is om het kind goed te leren kennen. Hiermee kan ze naadloos aansluiten op waar het kind in zijn/haar ontwikkeling is.

Wij als Gastouderbureau zien er op toe dat de kinderen in een verantwoorde omgeving worden opgevangen en dat de Gastouder met respect en met waardering voor haar inzet wordt behandeld. Het Gastouderbureau hanteert een aantal vaste criteria, standaard voorwaarden en regels die de basis vormen voor de opvang.   

Doelstelling
Goed verzorgde Gastouderopvang draagt bij aan een verantwoorde evenwicht bij de verdeling van arbeid en zorgtaken in de maatschappij. Gastouderbureau ZEBRA ziet de opvang als een aanvulling op de thuissituatie, waarbij een verantwoorde verzorging voorop staat. Dit maakt dat ouders met een gerust hart hun kinderen overdragen om andere taken te verrichten naast hun taak als ouder.

Gastouderbureau ZEBRA wil een natuurlijke afspiegeling van de samenleving zijn waarin ze openstaat voor een natuurlijke balans waarbij geen onderscheid in cultuur, geloof, opleidingsniveau en sociale achtergrond wordt gemaakt. In overleg met de ouder(s) wordt de kans geboden de sociale leefomgeving van kinderen te verbreden.

Doelgroep
Wij richten ons op ouder(s) die vaste of flexibele opvang in de buurt zoeken, in een rustige huiselijke omgeving met 1 vast gezicht. 

Visie op ontwikkeling van kinderen en de pedagogische hoofddoelstelling

Visie op de ontwikkeling van kinderen
Wij gaan uit van een visie van de ontwikkelingspsychologie waarin de aangeboren aanleg in wisselwerking met de omgevingsfactoren de richting waarin het kind (zich) ontwikkelt bepaald. De aangeboren aanleg is genetisch bepaald en onder omgevingsfactoren vallen ouders/verzorgers, gezinsomstandigheden, de kinderopvang, de schoolomgeving, vriendjes enzovoort.

Erfelijke

Pedagogische doelstelling
Uit het pedagogische hoofddoel/visie hebben we een aantal aspecten afgeleid, die onze subdoelstellingen vormen. Deze zijn:

  • Recht doen aan de persoonlijkheid/ identiteit van elk kind;
  • Stimuleren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid;
  • Voeden van het gevoel van eigenwaarde;
  • Leren omgaan met eigen mogelijkheden;
  • Leren van sociaal gedrag.

Naast de individualiteit en eigen inbreng van elk kind heeft de gastouder een inbreng in de opvoeding. waaronder onder andere:

  • Het leren van sociaal gedrag aan het kind;
  • Het overdragen van normen en waarden;
  • Het leren omgaan met emoties;
  • Het bieden van veiligheid en geborgenheid.

In ons pedagogisch beleidsplan wordt uitgebreid omschreven hoe wij onze missie en visie in de praktijk uitvoeren.

Gastouderbureau ZEBRA

Laadweg 6
7812 AN Emmen

Tel: 0591-551989
E-mail: info@gobzebra.nl

Vraag stellen of kennis maken?

Uw Naam
Uw E-mail adres
Uw Telefoonnummer
Uw vraag of bericht
Ons laatste nieuws
Ik ben lekker stout!

Download hier Ik ben lekker stout. Download hier Liedjes Annie M.G. Smit.

> Lees verder
Vrolijk Pasen!

Paaskuiken Benodigdheden: knijper stevig papier of nog beter karton lijm schaar stiften en of verf Aan de slag: Knip een eivorm uit het karton, geef het ei een mooi kleurtje of versier het. Knip het gekleurde of versierde ei door het....

> Lees verder
naar boven