Missie & visie

Algemene missie (doelstelling) van Gastouderbureau ZEBRA       

Het Gastouderbureau biedt een vorm van kinderopvang door middel van het inschakelen van gastouders. De opvang is enerzijds gericht om ouders de mogelijkheid te geven om te werken of te studeren en anderzijds dat kinderen op verantwoorde wijze worden opgevangen. Een plek waar veiligheid, zich plezierig voelen, lekker spelen en ontwikkelingsmogelijkheden voorop staan.

De opvang is voor baby’s, dreumesen, peuters, kleuters en schoolgaande kinderen tot 13 jaar.

Wij als Gastouderbureau hebben een adviserende, bemiddelende en ondersteunende rol bij het tot stand brengen en onderhouden van een goede samenwerking tussen ouder(s) en gastouder(s). De dienstverlening aan ouders en gastouders staat centraal. De gastouder staat centraal voor een kwalitatief goede opvang. Ze heeft maximaal 6 kinderen, waardoor er voldoende ruimte en aandacht is om het kind goed te leren kennen. Hiermee kan ze naadloos aansluiten op waar het kind in zijn/haar ontwikkeling is.                                                                                           

Het Gastouderbureau ziet er op toe dat de kinderen in een verantwoorde omgeving worden opgevangen en dat de Gastouder met respect en met waardering voor haar inzet wordt behandeld. Het Gastouderbureau hanteert een aantal vaste criteria, standaard voorwaarden en regels die de basis vormen voor de opvang.   

Doelgroep

Ouder(s) die opvang zoeken voor hun kind(eren): 

 • In een rustige huiselijke omgeving
 • 1 vast gezicht voor het kind en voor de ouder(s)
 • Vaste en flexibele opvangtijden
 • Opvang in de buurt
 • Kwalitatief goede kinderopvang

Goed verzorgde Gastouderopvang draagt bij aan een verantwoord evenwicht bij de verdeling van arbeid en zorgtaken in de maatschappij. Gastouderbureau ZEBRA ziet de opvang als een aanvulling op de thuissituatie, waarbij een verantwoorde verzorging voorop staat. Dit maakt dat ouders met een gerust hart hun kinderen overdragen om andere taken te verrichten naast hun taak als ouder.

Gastouderbureau ZEBRA wil een natuurlijke afspiegeling van de samenleving zijn waarin ze openstaat voor een natuurlijke balans waarbij geen onderscheid in cultuur, geloof, opleidingsniveau en sociale achtergrond wordt gemaakt. In overleg met de ouder(s) wordt de kans geboden de sociale leefomgeving van kinderen te verbreden.

Visie op ontwikkeling van kinderen en de pedagogische hoofddoelstelling

Visie op de ontwikkeling van kinderen

In de ontwikkelingspsychologie bestaan verschillende visies op de ontwikkeling van het kind. Sommigen menen dat de aangeboren aanleg van het kind bepalend is voor de richting waarin het zich ontwikkeld. Anderen denken dat de ontwikkeling juist wordt bepaald door het milieu waarin het kind zich bevindt. Zij zoeken de oorzaken in factoren buiten het kind om, zoals de opvoeders/verzorgers, de gezinsomstandigheden, de school, vriendjes e.d.

Volgens een derde visie hebben zowel de aangeboren aanleg als de omgevingsfactoren invloed op de ontwikkeling van het kind. De wisselwerking tussen beide factoren bepaalt de richting waarin het kind (zich) ontwikkelt.

Wij gaan uit van laatstgenoemde visie, waarin het samenspel van de individuele aanleg van het kind en de omgevingsfactoren de richting van de ontwikkeling van het kind bepaalt.

Uit het pedagogische hoofddoel/visie hebben we een aantal aspecten afgeleid, die onze subdoelstellingen vormen. Deze zijn:

 • Recht doen aan de persoonlijkheid/ identiteit van elk kind;
 • Stimuleren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid;
 • Voeden van het gevoel van eigenwaarde;
 • Leren omgaan met eigen mogelijkheden;
 • Leren van sociaal gedrag.

Naast de individualiteit en eigen inbreng van elk kind heeft de gastouder een inbreng in de opvoeding, waaronder hier het volgende wordt verstaan:

 • Leren van sociaal gedrag aan het kind;
 • Overdragen van normen en waarden;
 • Omgaan met de emoties van het kind;
 • Veiligheid en geborgenheid;
 • Belonen en straffen.

In ons pedagogisch beleidsplan wordt uitgebreid omschreven hoe wij onze missie en visie in praktijk uitvoeren.

Gastouderbureau ZEBRA

Laadweg 6
7812 AN Emmen

Tel: 0591-551989
E-mail: info@gobzebra.nl

Vraag stellen of kennis maken?

Uw Naam
Uw E-mail adres
Uw Telefoonnummer
Uw vraag of bericht
Ons laatste nieuws
Nieuwe tarieven 2021

De nieuwe tarieven voor het jaar 2021 zijn bekend. Het maximale uurtarief waar de belastingdienst kinderopvangtoeslag over betaald is voor de ouders in 2021 €6,49 per uur per kind. Opbouw uurtarief 2021. Het uurtarief voor GastouderOpvang is....

> Lees verder
Eindejaarsactie 2020

  Schrijf je voor 31 december 2020 als nieuwe gastouder of als nieuwe ouder(s) in bij Gastouderbureau ZEBRA en win een leuke verrassing!

> Lees verder
naar boven