Stappenplan: u wilt Gastouder worden

Gastouder worden kan niet zomaar. Er zijn diverse stappen die doorlopen moeten worden voordat u gastouder kunt worden. Hieronder leest u wat er allemaal bij komt kijken en wat gastouderbureau ZEBRA voor u kan betekenen.

Gestelde eisen aan een gastouder

Een gastouder:  

 • heeft de minimale leeftijd van 18 jaar;
 • beheerst de Nederlandse taal;
 • is in bezit van een diploma van de volgende lijst (zie de lijst onderaan deze pagina)
 • gastouders zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). (meer over VOG)
 • is in bezit van het Eerste Hulp aan Kinderen (EHaK) diploma en volgt hiervoor herhalingscursussen; 
 • neemt deel aan een intakegesprek, kennismakingsgesprek en evaluatiegesprekken;
 • is bereid deel te nemen aan cursussen op het gebied van deskundigheidsbevordering en informatieve bijeenkomsten van het Gastouderbureau;
 • is flexibel en kan afspraken nakomen;
 • heeft respect voor de privacy van de kinderen en de ouders.
 • werkt volgens het pedagogische beleidsplan van het gastouderbureau, hierbij staan de persoonlijke en sociale competenties van ieder kind centraal evenals socialisatie (het spelen met andere kinderen) en bewaak je de veiligheid.
 • werkt volgens een dagritme
 • opvang staat altijd in het teken van de drie R’s Rust, Regelmaat en Reinheid.
 • Gastouders worden jaarlijkse geïnspecteerd door de GGD, het inspectierapport is openbaar.

Eisen aan de woning

 • uw woning ik kindvriendelijk, veilig en schoon;
 • u staat er voor open dat wij dit samen met u bekijken en bespreken dit doen we met behulp van een RI (Risico Inventarisatie), dit is een *lijst die we samen met u puntsgewijs doorlopen. (*)
 • Het huis van de Gastouder beschikt over voldoende speel- en slaapruimte voor de kinderen.
 • Gastouders zijn in bezit van een risico-inventarisatie. Alle ruimten waar kinderen kunnen komen voldoen aan veiligheids- en gezondheidseisen.
 • uw woning is 100% rookvrij, ook buiten de opvanguren.
 • het bespreken van eventuele aanwezige huisdieren.

Gastouderbureau ZEBRA meldt u aan bij de gemeente waar u woont.                                    

De volgende documenten worden opgestuurd naar de gemeente:

 • Het diploma (zie de lijst onderaan deze pagina).
 • Een kopie van uw ID-kaart of paspoort
 • VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) van de gastouder en alle volwassen huisgenoten.
 • Het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK). 

Als de inschrijving is afgerond, komt de GGD langs en voert een controle uit in uw huis. Zij inspecteren o.a. de veiligheid, de hygiëne, de ruimten en aanwezige formulieren. Van te voren wordt u door gastouderbureau ZEBRA geïnformeerd en begeleid zodat u goed bent voorbereid op het bezoek van de GGD.

Bent u goed bevonden, dan gaat de gemeente over tot registratie in het LRKP Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. U krijgt een registratienummer en kunt starten met de opvang.

Aanmelden!

Heeft u interesse om gastouder te worden, dan kunt u onder het kopje inschrijven, uw gegevens invullen. Wij maken een afspraak met u, voor een gesprek.

 

Lijst met diploma’s die geldig zijn voor de gastouderopvang: 

Diploma’s op mbo-2 niveau:
1) Helpende breed 2
2) Helpende sociaal agogisch werk 2
3) Helpende welzijn 2
4) Helpende Zorg en Welzijn 2
5)  Verzorgingsassistent(e)

Diploma’s op mbo-3 of -4 niveau (ook MDGO / MHNO / MSPO / Leerlingwezen):
1) A verpleegkundige
2) Activiteitenbegeleider (AB)
3) Activiteitenbegeleiding (AB)
4) Agogisch Werk (AW)
5) akte hoofdleidster kleuteronderwijs
6) akte Kleuterleidster A
7) akte Kleuterleidster B
9) Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
10) Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen
11) Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs
12) Arbeidstherapie (AT)
13) A-Verpleegkundige
14) A-verpleger
15) B Verpleegkundige
16) B-Verpleegkundige
17) B-verpleger
18) Cultureel werk (CW)
19) Diploma A (ziekenverpleging)
20) Diploma B (ziekenverpleging)
21) Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
22) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
23) Inrichtingswerk (IW)
24) Kinderbescherming A
25) Kinderbescherming B
26) Kinderverzorging en Opvoeding
27) Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
28) Kinderverzorgster (KV)
29) Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending
30) Kultureel werk (KW)
31) Leidster kindercentra (niet van OVDB)
32) Leidster Kindercentra van de OVDB
33) Onderwijsassistent
34) Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
35) Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
36) Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang
37) Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
38) Pedagogisch Werker niveau 3
39) Pedagogisch Werker niveau 4
40) Residentieel Werk (RW)
41) Sociaal Agogisch 2
42) Sociaal Agogisch II
43) Sociaal Cultureel Werk
44) Sociaal Dienstverlener (SD)
45) Sociaal Pedagogisch Werker
46) Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
47) Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
48) Sociaal-Cultureel Werker (SCW)
49) Sociale Arbeid (SA, SA2 of SAII)
50) Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI)
51) Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)
52) Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)
53) Sport- en bewegingsleider (niveau 3)
54) SPW lang
55) Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)
56) Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven
57) Verpleegkunde
58) Verpleegkunde A
59) Verpleegkunde B
60) Verpleegkunde Z
61) Verpleegkundige
62) Verplegende (VP)
63) Verpleging (VP)
64) Verpleging A
65) Verpleging B
66) Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)
67) Verzorgende beroepen (VZ)
68) Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
69) Verzorging (VZ)
70) Z Verpleegkundige
71) Z-Verpleegkundige
72) Zwakzinnigenzorg

Diploma’s op hbo niveau:
1) Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
2) Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
3) Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
4) Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
5) Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
6) Akte van bekwaamheid N XI
7) Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening
8) Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
9) Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es)
10) Bachelor of Nursing
11) Creatieve therapie (waaronder Mikojel)
12) Cultureel Werk (CW)
13) Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV)
14) Docent Dans
15) Docent Drama
16) Docerend musicus
17) Educatieve therapie (Mikojel)
18) Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
19) Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leiders op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling
20) Hoofdonderwijzer
21) Inrichtingswerk (IW)
22) Jeugdwelzijnswerk
23) Kinderverzorging en kinderopvoeding
24) Kinderverzorging en opvoeding
25) Kreatief Educatief Werk
26) Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnenkunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
27) Kunstzinnige therapie
28) Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
29) Leraar lichamelijke oefening (ALO)
30) Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen
31) Lerarenopleiding Omgangskunde
32) Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
33) Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde
34) Maatschappelijk Werk (MW)
35) Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
36) NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
37) Pedagogiek (HBO-bachelor)
38) Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
39) Pedagogische Academie
40) Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
41) Sport en Bewegen
42) Verpleegkunde

Wil je gastouder zijn, maar staat het diploma niet op de lijst? Dan kun je bij DUO laten uitzoeken of het diploma toch voldoet voor gastouders.

Gastouderbureau ZEBRA

Laadweg 6
7812 AN Emmen

Tel: 0591-551989
E-mail: info@gobzebra.nl

Vraag stellen of kennis maken?

Uw Naam
Uw E-mail adres
Uw Telefoonnummer
Uw vraag of bericht
Ons laatste nieuws
Workshop Gebaren

Workshop 14-02-2019 in Emmen.  Communiceren met je kind, als praten nog niet lukt.  Kleine kinderen willen graag van alles vertellen. Praten lukt nog niet, hoe kunnen ze er dan voor zorgen dat je hen begrijpt? Door middel van gebarentaal. De....

> Lees verder
Kinderen meer op hun gemak in de gastouderopvang

Kinderen meer op hun gemak bij gastouders  Kinderen voelen zich meer op hun gemak bij een gastouder dan in een kinder-dagverblijf. Gastouders spelen beter in op de behoefte van kinderen en er is minder lawaai. Dit concludeert Marleen....

> Lees verder
naar boven