Stappenplan: u wilt Gastouder worden

Gastouder worden kan niet zomaar. Er zijn diverse stappen die doorlopen moeten worden voordat u gastouder kunt worden. Hieronder leest u wat er allemaal bij komt kijken en wat gastouderbureau ZEBRA voor u kan betekenen.

Gestelde eisen aan een gastouder

Een gastouder:  

 • heeft de minimale leeftijd van 18 jaar;
 • beheerst de Nederlandse taal;
 • is in bezit van een diploma van de volgende lijst (bekijk de lijst);
 • gastouders zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). (meer over VOG)
 • is in bezit van het Eerste Hulp aan Kinderen (EHaK) diploma en volgt hiervoor herhalingscursussen; 
 • neemt deel aan een intakegesprek, kennismakingsgesprek en evaluatiegesprekken;
 • is bereid deel te nemen aan cursussen op het gebied van deskundigheidsbevordering en informatieve bijeenkomsten van het Gastouderbureau;
 • is flexibel en kan afspraken nakomen;
 • heeft respect voor de privacy van de kinderen en de ouders.
 • werkt volgens het pedagogische beleidsplan van het gastouderbureau, hierbij staan de persoonlijke en sociale competenties van ieder kind centraal evenals socialisatie (het spelen met andere kinderen) en bewaak je de veiligheid.
 • werkt volgens een dagritme
 • opvang staat altijd in het teken van de drie R’s Rust, Regelmaat en Reinheid.
 • Gastouders worden jaarlijkse geïnspecteerd door de GGD, het inspectierapport is openbaar.

Eisen aan de woning

 • uw woning ik kindvriendelijk, veilig en schoon;
 • u staat er voor open dat wij dit samen met u bekijken en bespreken dit doen we met behulp van een RI (Risico Inventarisatie), dit is een *lijst die we samen met u puntsgewijs doorlopen. (*)
 • Het huis van de Gastouder beschikt over voldoende speel- en slaapruimte voor de kinderen.
 • Gastouders zijn in bezit van een risico-inventarisatie. Alle ruimten waar kinderen kunnen komen voldoen aan veiligheids- en gezondheidseisen.
 • uw woning is 100% rookvrij, ook buiten de opvanguren.
 • het bespreken van eventuele aanwezige huisdieren.

Gastouderbureau ZEBRA meldt u aan bij de gemeente waar u woont.                                    

De volgende documenten worden opgestuurd naar de gemeente:

 • Het diploma (lijst geldige diploma’s).
 • Een kopie van uw ID-kaart of paspoort
 • VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) van de gastouder en alle volwassen huisgenoten.
 • Het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK). 

Als de inschrijving is afgerond, komt de GGD langs en voert een controle uit in uw huis. Zij inspecteren o.a. de veiligheid, de hygiëne, de ruimten en aanwezige formulieren. Van te voren wordt u door gastouderbureau ZEBRA geïnformeerd en begeleid zodat u goed bent voorbereid op het bezoek van de GGD.

Bent u goed bevonden, dan gaat de gemeente over tot registratie in het LRKP Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. U krijgt een registratienummer en kunt starten met de opvang.

Aanmelden!

Heeft u interesse om gastouder te worden, dan kunt u onder het kopje inschrijven, uw gegevens invullen. Wij maken een afspraak met u, voor een gesprek.

Gastouderbureau ZEBRA

Laadweg 6
7812 AN Emmen

Tel: 0591-551989
E-mail: info@gobzebra.nl

Vraag stellen of kennis maken?

Uw Naam
Uw E-mail adres
Uw Telefoonnummer
Uw vraag of bericht
Ons laatste nieuws
Kinderen meer op hun gemak in de gastouderopvang

Kinderen meer op hun gemak bij gastouders  Kinderen voelen zich meer op hun gemak bij een gastouder dan in een kinder-dagverblijf. Gastouders spelen beter in op de behoefte van kinderen en er is minder lawaai. Dit concludeert Marleen....

> lees verder
Meer Kinderopvangtoeslag in 2019

Kinderopvang gaat ouders minder geld kosten  Nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit. Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn zij per saldo....

> lees verder
naar boven