Informatie voor ouders

Een gastouder is een volwassene met ervaring in het opvangen en opvoeden van kinderen in een huiselijke sfeer. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging, begeleiding en opvoeding van de opvangkinderen. Gastouders bieden dit aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar of van 0 tot 13 jaar, met een maximaal aantal van 6 kinderen.

Aanbod bij de gastouder

Vaste en flexibele opvang
Opvang kan op vaste dagen afgenomen worden en op flexibele dagen, in overleg met de gastouder. Opvang buiten kantooruren of in het weekend, mee eten of overnachten, alle opvangmogelijkheden zijn bespreekbaar. Je betaalt per afgenomen uur. Geen afgenomen uren betekent ook geen kosten.

Voor de kleinsten wordt er Rust, Regelmaat en Reinheid geboden
Er is onder andere vaak een slaapkamer waar een baby rustig en onverstoord kan slapen en een box in de huiskamer waar in alle rust in gespeeld kan worden. De gastouders gaan met regelmaat met de kinderen naar buiten om diverse activiteiten te ondernemen of om vrij te spelen. Het kind krijgt voldoende aandacht van 1 vast en vertrouwd persoon (de gastouder), dit is belangrijk voor het hechtingsproces van ieder kind.

Naast Rust, Regelmaat en Reinheid staan ook Persoonlijke aandacht, Kwaliteit en Flexibiliteit centraal
Bij de gastouder is er veel persoonlijke aandacht voor ieder kind en is de opvang kleinschalig, rustig, overzichtelijk en afgestemd op de wensen van de ouder(s). De lijnen met ouders zijn kort en elke dag vindt er een overdracht plaats tussen de gastouder en de ouder(s). Voor baby’s kan in overleg ook een overdracht schriftje worden bijgehouden. Elk jaar wordt wordt er tijdens een evaluatiegesprek met de ouder(s), de gastouder en het gastouderbureau het verloop van de opvang en de ontwikkeling van het kind besproken.

Schoolgaande kinderen
Voor schoolgaande kinderen is er bij de meeste gastouders ook een plekje. De gastouder stemt speelgoed en activiteiten af op de leeftijd van de kinderen. Oudere kinderen kunnen bijvoorbeeld binnen spelen, lezen, knutselen, dansen en zingen, buiten voetballen enzovoort. Op deze wijze is er voor iedere leeftijd uitdaging bij de gastouder.

Vrij spelen
De gastouder biedt diverse activiteiten aan, echter is niets verplicht. Als het kind lekker vrij wil spelen, dan is dat prima. De opvang is in een vrije en ongedwongen sfeer. Is een kind moe of een beetje ziek, dan mag het rustig onder een dekentje op de bank even niks doen of tv kijken. Bij de gastouder mag een kind nog lekker kind zijn en bepaald zelf zijn of haar eigen tempo om de wereld te ontdekken en zich te ontwikkelen.

Kwaliteit waarborgen

Elke gastouder is gediplomeerd
Ze heeft ervaring in het opvangen en begeleiden van kinderen en is in het bezit van diverse verplicht gestelde diploma’s en certificaten zoals het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis. De gastouder staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en in het Personenregister Kinderopvang, waar zij continu wordt gescreend voor de veiligheid van de opvang. Ook de volwassen huisgenoten (man, eventuele kinderen en andere volwassenen die regelmatig over de vloer komen) worden continu gescreend in het Personenregister Kinderopvang. 

Het huis van de gastouder wordt jaarlijks gecontroleerd op veiligheid en hygiëne door het Gastouderbureau en steekproefsgewijs door de GGD, zodat we verzekerd zijn van een veilige omgeving. 

Basisdoelen Riksen-Walraven
Alle gastouders werken volgens het pedagogisch beleidsplan van het Gastouderbureau en volgens hun eigen pedagogische werkplan. Hierin staan de vier basisdoelen van Riksen-Walraven, conform de Wet Kinderopvang, centraal. Deze basissdoelen bestaan uit: Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid, het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van zowel persoonlijke als sociale competenties. Het vierde basisdoel is het bieden van gelegenheid om kinderen normen en waarden en de cultuur van een samenleving eigen te maken.

Ouderraad en klachtencommissie
De mening van ouders vinden wij belangrijk. De ouders worden vertegenwoordigd in de ouderraad. En bij klachten kunnen ouders en gastouders zich richten tot de klachtencommissie.

Gastouder aan huis bij de ouder(s)

Zijn er minimaal 2 kinderen onder de 4 jaar?
Of meer kinderen? Of in combinatie met oudere schoolgaande kinderen? Dan kan het praktisch gezien erg aantrekkelijk zijn om te kiezen voor een Gastouder bij je thuis. Ideaal als er al vroeg op de dag opvang nodig is of tot in de avonduren. Het is iets duurder, maar zeker betaalbaar en heeft zo zijn voordelen. 

Lees ook: meest gestelde vragen

 

Baby

Gezellig bij de gastouder, kom je ook?

Gezellig bij de gastouder, kom je ook?

Geslapen in een apart slaapkamertje, zo heerlijk rustig.

Geslapen in een apart slaapkamertje, zo heerlijk rustig.

Na school zie ik mijn zusje bij de gastouder.

Na school zie ik mijn zusje bij de gastouder.

Vraag stellen of kennis maken?

Uw Naam
Uw E-mail adres
Uw Telefoonnummer
Uw vraag of bericht
Ons laatste nieuws
Hoera, een goed GGD rapport 2022

Op 16 november is de GGD op bezoek geweest. De GGD controleert jaarlijks of het gastouderbureau voldoet aan de wet- en regelgeving en voldoende kwaliteit levert. Dit jaar zijn wij als gastouderbureau weer beloond met een mooi inspectierapport! Het rapport....

> Lees verder
naar boven